گچ پیراهن رونمایی بارسلونا پیراهن بارسلونا

گچ: پیراهن رونمایی بارسلونا پیراهن بارسلونا رونمایی از پیراهن بارسلونا تیم فوتبال بارسلونا لالیگا

گت بلاگز اخبار اجتماعی پارسال،شهرداری مجوزهزینه10میلیاردی جهت اربعین داشته،چرا 40میلیاردخرج کرده؟ / پرسش عضوشورای شهر

روزنامه شهروند درگزارشی به جلسه دیروز شورای شهرتهران و سوالات اعضای شورای شهر از عبداللهی معاون فرهنگی شهرداری (که از وقت قالیباف باقی مانده) در باره هزینه های

پارسال،شهرداری مجوزهزینه10میلیاردی جهت اربعین داشته،چرا 40میلیاردخرج کرده؟ / پرسش عضوشورای شهر

پرسش عضوشورای شهر:پارسال،شهرداری مجوزهزینه10میلیاردی جهت اربعین داشته،چرا 40میلیاردخرج کرده؟

عبارات مهم : اربعین

روزنامه شهروند درگزارشی به جلسه دیروز شورای شهرتهران و سوالات اعضای شورای شهر از عبداللهی معاون فرهنگی شهرداری (که از وقت قالیباف باقی مانده) در باره هزینه های اربعین پرداخته است.

پارسال،شهرداری مجوزهزینه10میلیاردی جهت اربعین داشته،چرا 40میلیاردخرج کرده؟ / پرسش عضوشورای شهر

طبق این گزارش، «حسن رسولی» عضو شورا گفت: «شورای شهر پنجم را به ضدانقلاب بودن یا ضداربعین بودن متهم نکنید. شورای چهارم روز آخر کاری خود بودجه ستاد اربعین را به ١٠ میلیارد تومان زیاد کردن داد و در ابتدای این مصوبه به بند ١٠ ماده ٥٥ قانون شهرداری ها استناد شده است است که شهرداری حق دارد به اشخاص حقیقی و حقوقی هدیه بدهد و از آنها هدیه بگیرد.»

او ادامه داد: «براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، سال گذشته هزینه واقعی که این ستاد مجبور شده، ٤٠ میلیارد تومان بود و مشخص نیست این هزینه چه مقدار جاری و چه مقدار به صورت تملک دارایی بوده هست. من از فرماندار پایتخت کشور عزیزمان ایران تعجب می کنم که آیا با وجود تناقض ها و مغایرت های موجود در این مصوبه آن را تأیید کرده هست؛ درحالی که فرماندار مشهد به مصوبه اینچنینی در شهرداری شهر مشهد به حق اعتراض کرد.»

روزنامه شهروند درگزارشی به جلسه دیروز شورای شهرتهران و سوالات اعضای شورای شهر از عبداللهی معاون فرهنگی شهرداری (که از وقت قالیباف باقی مانده) در باره هزینه های

رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر این که اموال شهرداری عمومی هست، افزود: «دولت به شهرداری می تواند یاری کند ولی شهرداری نمی تواند به دولت کمک کند؛ آیا که اموال آن شرعا و قانونا عمومی هست؛ در هر حال ما این مصوبه را امسال اجرا می کنیم ولی جهت سال ٩٧ آقای نجفی باید تشکیل جلسه داده و به صورت جدی به این مسأله پیگیری کند.»

واژه های کلیدی: اربعین | شهرداری | فرماندار | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs